Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Zieleń

Zagospodarowanie Przykład
Zagospodarowanie Przykład

Starannie przystrzyżone drzewa tworzą szpalery. Ich funkcja jest wieloraka: rozdzielenie przestrzeni na handlową i rekreacyjną, zacienienie obszaru, ożywienie kamiennej pustyni, jaką jest szeroki chodnik. Kowno, Aleja Wolności (Laiseves).
Fot: Tomasz Sikorski

Zagospodarowanie Przykład

Jeżeli to tylko możliwe wykorzystuje się istniejące akweny do uatrakcyjnienia zieleni.
Dusseldorf, Konigsallee.
Fot: jgdoods under Creative Commons.
Link: http://www.flickr.com/photos/25502884@N00/3204534338/

Zagospodarowanie Przykład

Madrid, Pasteo de la Castellana. Drzewa tworzą skuteczną izolację akustyczną między jezdnią a budynkami. Na marginesie warto zauważyć, że zadrzewienie zasłania szpetną architekturę i przezwycięża monotonię architektury nudnej. To pokazuje możliwości, jakie leżą przed ulicą Marszałkowską. Prawie cała nieparzysta pierzeja ulicy między MDMem a Rondem Dmowskiego zabudowana jest obiektami poprawnymi, ale nudnymi, charakteryzującymi się powtarzalnością elewacji. Przykładem mogą być bardzo podobne modernistyczne gmachy mieszkaniowe 83, 85 i 87, wielki biurowiec Metrobudowy (77/79), a nawet powtarzalna ornamentacja socrealistycznego „pałacu” 55/73. Budynki te niewątpliwie zyskają po rewaloryzacji zieleni i podwyższeniu szpalerów drzew.
Fot: Alex Guererro under Creative Commons
Link: http://www.flickr.com/photos/poldavo/1442899874/

Zagospodarowanie Przykład

W szpalerach drzew mogą być ukryte ogródki kawiarniane.
St. Petersburg. Ulica Wielka Koniuszennaja, narożnik Prospektu Newskiego.
Fot: Tomasz Sikorski

Zagospodarowanie Przykład

Paryż, Pola Elizejskie (Champs Elysees). Gęste szpalery drzew mogą stać się narzędziem spektakularnej świątecznej iluminacji.
Fot. dalbera under Creative Commons
Link: http://www.flickr.com/photos/dalbera/3092950707/

Zagospodarowanie Przykład

Barcelona, Passeig the Gracia. Szpalery drzew zawężają optycznie ulicę. Wydaje się ona bardziej przytulna, co zachęca pieszych do korzystania z niej. FRW zakłada utworzenie 5 szpalerów drzew w nowej Alei Marszałkowskiej. Środkowy szpaler będzie miał za zadanie wyznaczyć oś arterii.
Fot: Andrea Bugatti under Creative Commons
Link: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Via_Barcelona_Casa_Mil%C3%A0.JPG