Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Od Placu Konstytucji do Alei Jerozolimskich

Obecnie, jest to najbardziej wielkomiejski fragment ulicy Marszałkowskiej: posiada zwartą, gęstą i pierzejową zabudowę po obu jej stronach, nadto przyziemia są stosunkowo żywe: zagospodarowane i atrakcyjne, dzięki czemu ruch pieszy jest relatywnie duży i wartki.

Zgodnie z przedstawioną wcześniej koncepcją rozwiązań komunikacyjnych, Forum Rozwoju Warszawy proponuje zwężenie ulicy tego fragmentu Marszałkowskiej, do dwóch pasów jezdni w każdym kierunku ruchu oraz pasa autobusowo – tramwajowego, biegnącego środkiem jezdni oraz zasadnicze poszerzenie pieszej przestrzeni publicznej: chodników do średnio 15 metrów szerokości każdy. Tak wykreowaną przestrzeń proponujemy wzbogacić pięcioma szpalerami platanów (o zieleni pisaliśmy w ogólnych założeniach projektowych): po dwa w przestrzeni chodników oraz piąty, po środku ulicy, rozdzielający dwa kierunki pasa autobusowo – tramwajowego, elegancką małą arcihtekturą oraz estetycznymi formami małej zieleni miejskiej. W ten sposób, uzyskamy efekt spacerowej, wielkomiejskiej alei handlowej biegnącej wzdłuż dumnych, oczyszczonych gmachów socrealizmu oraz przywróconych do dawnej świetności przedwojenych kamienic.

Uklad drogowy

Postulowany układ drogowy