Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Od Placu Unii Lubelskiej do Placu Konstytucji

Obecny kształt ulicy Marszałkowskiej pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Unii Lubelskiej powstał w latach 50 XX wieku, a jego charakter jest mieszanką socrealizmu z udziałem głównie wczesnego modernizmu, reprezentowanego przez kamienice z początku XX wieku.

Stan tego odcinka ulicy Marszałkowskiej charakteryzuje się:

 • ograniczoną funkcją komunikacyjną;
 • charakterem nieco ponurego i zapomnianego miejsca: ruch pieszy jest stosunkowo niewielki;
 • funkcją mieszkalno – handlowo – usługową z niewielkim udziałem kultury /kino i teatr/;
 • małym udziałem zieleni miejskiej;
 • słabo rozwiniętą małą architekturą lub jej brakiem.

Główne założenia dla powyższego odcinka, postulowane przez Forum Rozwoju Warszawy w ramach projektu „Aleja Marszałkowska”, to:

 • zamknięcie dla ruchu kołowego z utrzymaniem dostępu dla komunikacji miejskiej poprzez utworzenie pasa autobusowo-tramwajowego (PAT);
 • podniesienie do rangi eleganckiego traktu pieszego, nawiązującego do spacerowego (pobliski Park Ujazdowski, Park Łazienkowski, Agrykola) i prestiżowego (Al. Szucha, Al. Ujazdowskie, ul. Mokotowska) charakteru tego rejonu miasta, poprzez wprowadzenie dwóch szpalerów drzew, wymianę nawierzchni i zaprojektowanie estetycznej, stylizowanej małej architektury;
 • powiązanie z funkcją rekreacyjną rejonu poprzez wprowadzenie ścieżek rowerowych;
 • reorganizacja ruchu kołowego na Pl. Zbawiciela i Pl. Unii Lubelskiej;
 • zwiększenie udziału animatorów kultury celem wzmocnienia udziału mieszkańców
 • w tworzeniu rangi ulicy.

Podstawowe narzędzia, umożliwiające wprowadzenie powyższych zmian, to:

 • opisane w ogólnych założeniach Projektu procesy związane z renowacją kamienic oraz restrukturyzacją zagospodarowania;
 • przewidziane prawem decyzje administracyjne i uzgodnienia własciwych urzędów.
Układ drogowy

Postulowany układ drogowy