Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Oś Saska

Zasadniczym zamierzeniem projektu Aleja Marszałkowska jest stworzenie głównej, reprezentacyjnej, eleganckiej ulicy handlowej o wysokiej randze z uwzględnieniem jej położenia w centrum miasta, w rejonie historycznych założeń i atrakcji turystycznych: m.in. Traktu Królewskiegoi Osi Saskiej.

Oś Saska stanowi barokowe założenie architektoniczno – ogrodowe, rozciągające się od Krakowskiego Przedmieścia do Placu Za Żelazną Bramą i obejmujące: Plac Piłsudskiego, planowany do odbudowy Pałac Saski, Ogród Saski, Plac Za Żelazną Bramą i Pałac Lubomirskich, stanowiący zamknięcie perspektywy po – wykonanym w tym celu w 1970 r. – obrocie budynku o 78 st.

Proponowane przez Forum Rozwoju Warszawy przejście dla pieszych, w osi wymienionego założenia, ma przywrócić wspomnienie historycznej rangi tego rozwiązania urbanistycznego i nadać charakter pełnego ciągu pieszego. Obecny stan przebiegu ulicy Marszałkowskiej przerywa założenie, odcinając Plac Za Żelazną Bramą i Pałac Lubomirskich od historycznych rejonów miasta.

Aleja Marszałkowska stanowić ma elegancką przestrzeń publiczną, utrzymującą wysoką rangę najbliższego otoczenia i wszelkie rozwiązania scalające tkankę miejską, ciągi spacerowe, są wysoce pożądane i to w zakresie umożliwiającym harmonijny dostęp dla mieszkańców i gości – stąd propozycja przejścia w płaszczyźnie ulicy, zamiast przejścia podziemnego czy kładki, czyli rozwiązań charakterystycznych dla rejonów miasta głównie komunikacyjnych, bez walorów architektoniczno – urbanistycznych i historycznych.