Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Plac Bankowy

Plac Bankowy zamyka bieg ulicy Marszałkowskiej w kierunku północnym.

W układzie historycznym powstał w 1825 roku w wyniku prac Corazziego nad projektem budynków dla Giełdy i Banku Polskiego oraz przebudowy dawnych pałaców Ogińskich i Potockich. Ulica Marszałkowska historycznie przebiegała tylko do skrzyżowania z ulicą Królewską; odcinek do Placu Bankowego został wytyczony w latach 40 XX wieku i w latach 1948-1961 był przedłużeniem ulicy Marcelego Nowotki /dzisiejsza Andersa/.

Obecny układ przestrzenny Placu Defilad jest wynikiem prac projektowych z lat 50 XX wieku i charakteryzuje się:

  • brakiem pierzei północnej,
  • dominantą wysokościową w północno-wschodnim narożu w postaci 100-metrowego Błękitnego Wieżowca,
  • funkcjonowaniem dużego węzła komunikacyjnego /przystanki tramwajowe, autobusowe, stacja metra/ w osi ulicy Marszałkowskiej z przesunięciem względem osi placu na wschód i północ – poprzez skrzyżowanie z Al. „Solidarności”.

Głównym zadaniem rewitalizacji Placu Bankowego w ramach tworzenia Alei Marszałkowskiej jest:

  • usunięcie parkingu, degradującego całą przestrzeń miejską w tym rejonie, i zastąpienie go garażem podziemnym,
  • zreorganizowanie i czytelne wytyczenie ciągu pieszego w rejonie wschodniej pierzei – stanowiącego uzupełnienie tras spacerowych i turystycznych rejonu Starego Miasta /poprzez ul. Corazziego, Senatorską i Ogród Saski/ i powiązanego z osią ul. Marszałkowskiej,
  • połączenie ciągu pieszego z tarasami spacerowymi wzdłuż pierzei pałaców projektu Corazziego /m. in. dzisiejszy ratusz/ i kamienicy Jonasza, stanowiącymi komunikację z Osią Saską /poprzez ul. Przechodnią do Ptasiej i planowane przejście dla pieszych w osi Placu Za Żelazną Bramą/,
  • formalne zaakcentowanie pomnika Juliusza Słowackiego poprzez rozwiązania projektowe w centralnej części placu w rejonie ul. Przechodniej i Elektoralnej,
  • wymiana zdegradowanej nawierzchni,
  • zaakcentowanie rangi placu – położonego na styku historycznych rejonów miasta /Oś Saska, Ogród Saski, Stare Miasto/ ze współczesnymi założeniami urbanistycznymi /Aleja Marszałkowska/ – poprzez przemyślane, nowatorskie i eleganckie rozwiązania małej architektury, mebli ulicznych i akcentów zieleni.