Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Początki

Minione dwadzieścia lat dla Warszawy było okresem znoszenia i roztrząsania dziedzictwa PRL oraz okresu transformacji, snucia kolejnych, wizjonerskich planów, w nikłym stopniu realizowanych. Mówi się więc o Trakcie Królewskim, o brzegach Wisły, o Placu Defilad, o Stadionie Dziesięciolecia i jego okolicach, złorzeczy się na KDT, reklamy zakrywające budynki i brak obwodnicy warszawskiej, fascynuje się rozbudową metra i odbudową Pałacu Saskiego, zastanawia się nad rewitalizacją ulic Chmielnej, Chłodnej i Pasażu Wiecha, ale nie wspomina się o ulicy Marszałkowskiej, najsłynniejszej ulicy Warszawy, głównej wielkomiejskiej alei przedwojennej i powojennej Warszawy. I chociaż w 2006 r. udało się przeprowadzić remont południowego fragmentu ulicy Marszałkowskiej, trudno nie odnieść wrażenia, iż jako całość, jako 3,5 kilometrowa, szeroka aleja ciągnąca się z północy na południe przez niemal całe Śródmieście, ta najważniejsza ulica Warszawy jest wielką nieobecną wśród tematów poruszanych w publicznej debacie nad potrzebami Warszawy.

Ulica Marszałkowska jest ulicą wyjątkową i fenomenalną w skali nie tylko warszawskiej, ale także polskiej. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się jej obecnej formie i roli, jaką odgrywa, by zastanowić się nad jej przyszłością. Przez blisko rok prawie trzydzieści osób, zarówno zrzeszonych w Forum Rozwoju Warszawy, jak i pozostających poza naszymi strukturami, a zafascynowanych niewykorzystanym i niezauważanym potencjałem Marszałkowskiej analizowało jej historię, architekturę, urbanistykę, komunikację, tkankę zieleni i małej architektury, również przez pryzmat zagadnień społecznych, prawnych, finansowych, administracyjnych i marketingowych. W efekcie udało się nam się stworzyć niniejszy projekt, projekt „Aleja Marszałkowska”, będący kompleksowym opracowaniem dzisiejszej ulicy Marszałkowskiej oraz wypracowanego przez nas w drodze wielomiesięcznych dyskusji i konsultacji planu jej rozwoju i przemiany w wielką, wielkomiejską Aleję Marszałkowską, dumę Warszawiaków i Warszawy.