Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Bibliografia

Rozwiązania komunikacyjne opracowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Integracji Stołecznej Komunikacji, na podstawie dokumentów:

  1. „Studium Uwarunkowań oraz Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy”, Warszawa, październik 2006
  2. „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie”, TransEko dla ZDM, Warszawa, 11 grudnia 2008
  3. „Studium koncepcyjne układu komunikacyjnego rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z wnioskami do planu miejscowego”, TransEko dla BAiPP, Warszawa, październik 2008
  4. „Rozwiązania architektoniczne, ochrony środowiska i akustyczne Trasy Łazienkowskiej”, APIA XXI dla ZDM, Warszawa, październik 2007