Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Podziękowania

Publikując opracowanie – program rozwoju ulicy Marszałkowskiej dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w jego przygotowaniu, wspierając nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dziękujemy:

 • Fundacji im. Stefana Batorego za dofinansowanie realizacji i promocji Projektu
 • Filipowi Elżanowskiemu, doktorowi nauk prawnych w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za przedstawienie nam zawiłości prawnych związanych z realizacją Projektu i sporządzenie w tym zakresie ekspertyzy prawnej
 • Ryszardowi Mączewskiemu – prezesowi Fundacji „Warszawa1939.pl” oraz
  Archiwum Państwowemu m. st. Warszawy za wsparcie merytoryczne i zgodę na wykorzystanie zdjęć historycznych. Wszystkie zdjęcia historyczne zawarte w niniejszym Projekcie pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy oraz Fundacji „Warszawa1939.pl”

Dziękujemy również:

 • Minhowi Dam
 • Janowi Jakielowi, prezesowi Stowarzyszenia SISKOM
 • arch. Piotrowi Kilanowskiemu
 • Joannie Kolczyńskiej
 • Michałowi Orłowskiemu
 • Joannie Pętkowskiej
 • arch. Grzegorzowi Wróblowi
 • Marcinowi Rossie
 • Przemkowi Szałajowi
 • Arturowi Żebrowskiemu