Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Założenia

o Rys historyczny
o Komunikacja
 Lista rozwiązań koncepcyjnych
 Pl. Bankowy – Świętokrzyska
 Świętokrzyska – Żurawia
 Hoża – Pl. Konstytucji
 Pl. Zbawiciela – Pl. Unii Lubelskiej
 Przekroje
 Koncepcja obsługi transportowej
 Bibliografia
o Ekspertyza prawna
o Ekspertyza finansowa
o O zagospodarowaniu
o O renowacji zabudowań
o O zieleni
o O małej architekturze
o O sztuce ulicznej
o O zarządzaniu miastem
o O Rosji

o Odcinek północny: Królewska – Aleje Jerozolimskie
o Odcinek centralny: Aleje Jerozolimskie – Plac Konstytucji
o Odcinek południowy: Plac Konstytucji – Plac Unii Lubelskiej