Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Komunikacja

Proponowane rozwiązania komunikacyjne są niezbędne do uspokojenia ruchu indywidualnego w celu umożliwienia rewitalizacji Al. Marszałkowskiej. Wpisują się one w politykę m. st. Warszawy określoną w Studium Uwarunkowań oraz Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zakładającego wprowadzenie podziału obszaru miasta na trzy strefy: Strefę I – śródmiejską, Strefę II – miejską oraz Strefę III – podmiejską, z czego w strefie śródmiejskiej przewiduje się:

 • priorytet dla obsługi obszaru transportem zbiorowym poprzez zapewnienie najwyższej w mieście gęstości sieci i przystanków oraz organizację ruchu preferującą pojazdy komunikacji zbiorowej – odległość dojścia pieszego do przystanków komunikacji zbiorowej nie powinna przekraczać 300 metrów;
 • ograniczenie ruchu samochodowego poprzez odpowiednią organizację ruchu oraz utrzymanie stref płatnego parkowania niestrzeżonego;
 • zrównoważoną politykę parkingową polegającą na dostosowaniu ilości miejsc parkingowych do wielkości wynikającej z przepustowości ulic”.
 1. Organizacja ruchu – założenia ogólne dla obszaru całego opracowania:

  • Ogólne zasady organizacji ruchu:

   • Między Pl. Bankowym, a pl. Konstytucji:

    1. Utworzenie strefy I-UTZ, której użytkownikami są piesi, rowerzyści, transport indywidualny, a użytkownikiem z priorytetem jest transport zbiorowy.
    2. Ograniczenie prędkości do 50kmh
   • Między Pl. Unii Lubelskiej, a Pl. Konstytucji:

    1. Wprowadzenie strefy I-PRTZ, której użytkownikami z priorytetami są piesi, rowerzyści i transport zbiorowy;
    2. Ograniczenie prędkości do 30 kmh.
   • Na Pl. Zbawiciela:

    1. Wprowadzenie strefy I-OR20, której użytkownikiem jest transport indywidualny, a użytkownikami z priorytetami są piesi, rowerzyści i transport zbiorowy.
    2. Ograniczenie prędkości do 20 kmh.
  • W zakresie transportu indywidualnego:

   • Zamknięcie dla ruchu indywidualnego fragmentu Marszałkowskiej od pl. Unii Lubelskiej do pl. Konstytucji oprócz pl. Zbawiciela.
   • Zwężenie przekroju Marszałkowskiej na całej długości do dwóch pasów ruchu na kierunek.
   • Likwidacja miejsc parkingowych na całej długości Al. Marszałkowskiej.
  • W zakresie transportu zbiorowego:

   • Wytyczenie pasa tramwajowo-autobusowego (PATa) biegnącego przy osi Marszałkowskiej.
   • Umiejscowienie przystanków tramwajowych i autobusowych za skrzyżowaniami.
  • W zakresie organizacji zieleni:

   • Między Pl. Bankowym, a pl. Konstytucji:

    1. Utworzenie pasa dzielącego jezdnie Marszałkowskiej z nasadzeniami drzew po pośrodku.
    2. Nasadzenie dwóch szpalerów drzew po obu stronach Marszałkowskiej.
   • Między Pl. Unii Lubelskiej, a Pl. Konstytucji:

    1. Nasadzenie jednego szpaleru drzew po obu stronach pasa autobusowo-tramwajowego.
  • W zakresie ruchu pieszo-rowerowego:

   • Między Pl. Unii Lubelskiej, a Pl. Konstytucji:

    1. Wytyczenie PATa na wysokości chodnika.
    2. Umożliwienie pieszym swobodnego przekraczania przez PAT na całej długości odcinka Alei, oprócz Pl. Zbawiciela.
    3. Wytyczenie dwukierunkowej drogi rowerowej
   • Między Pl. Bankowym, a pl. Konstytucji, z Pl. Konstytucji włącznie:

    1. Wytyczenie nowych naziemnych przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi (por. szczegółowe rozwiązania na następnych stronach); utworzenie przejazdów rowerowych przy istniejących przejściach.
 2. Szczegółowe propozycje organizacji na pl. Unii Lubelskiej:

  • Obsługa ruchu indywidualnego w formie ronda turbinowego z dominującym kierunkiem Puławska – Szucha i Szucha – Boya – Żeleńskiego.
  • Obsługa transportu zbiorowego PATem biegnącym Puławską i Marszałkowską przecinającym rondo.
  • Wyniesienie PATa 10 cm ponad poziom jezdni – funkcja progu zwalniającego.
  • Sugerowana obsługa ronda bez użycia sygnalizacji świetlnej.
 3. Szczegółowe propozycje organizacji ruchu na pl. Zbawiciela:

  1. Zamknięcie dla ruchu indywidualnego ul. Nowowiejskiej – strefa I-PRTZ
  2. Zwężenie ronda pl. Zbawiciela do 1 pasa ruchu
  3. Wyniesienie PATa 10 cm ponad poziom jezdni – funkcja progu zwalniającego.
 4. Szczegółowe propozycje organizacji przy Trasie Łazienkowskiej:

  1. Skrzyżowanie z ciągiem autobusowym lub autobusowo tramwajowym idącym nad tunelem Trasy Łazienkowskiej, z możliwością skręcania dla autobusów.
 5. Szczegółowe propozycje organizacji na pl. Konstytucji:

  1. Umiejscowienie wjazdu i wyjazdu do parkingu podziemnego przy Waryńskiego po południowej stronie placu.
  2. Wytycznie buspasa na Waryńskiego i włączenie go w PAT Al. Marszałkowskiej na skrzyżowaniu z Koszykową.
  3. Uwzględnienie wyjść z planowanej stacji I linii metra Plac Konstytucji
  4. Wprowadzenie strefy pieszo-rowerowej na całej przestrzeń placu, oprócz jezdni.
  5. Wytyczenie szerokiego przejścia pieszo-rowerowego przez jezdnie na placu Konstytucji.
 6. Szczegółowe propozycje organizacji na Marszałkowskiej między ul. Wilczą a ul. Nowogrodzką:

  1. Zmiana położenia przystanków autobusowo-tramwajowych. Przystanek dla pojazdów jadących w kierunku północnym powinien być zlokalizowany między ul. Wspólną i Żurawią; przystanek dla pojazdów jadących w kierunku południowym powinien być zlokalizowany między ul. Wilczą i Hożą.
 7. Szczegółowe propozycje organizacji na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi:

  1. Likwidacja ronda – utworzenie skrzyżowania skanalizowanego.
  2. Zwężenie Al. Jerozolimskich do 2 pasów ruchu na kierunek wraz z wytyczeniem buspasów na zewnętrznych pasach ruchu.
  3. Utworzenie naziemnych przejść dla pieszych i rowerów
 8. Szczegółowe propozycje organizacji od ul. Widok do ul. Sienkiewicza:

  1. Zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Widok na odcinku od Al. Marszałkowskiej do wysokości wschodniej linii zabudowy Pasażu Wiecha
  2. Zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka Złotej od krawędzi jezdni do wysokości wschodniej linii zabudowy Al. Marszałkowskiej.
  3. Włączenie na prawoskręty dwóch nowoprojektowanych ulic po zachodniej stronie Al. Marszałkowskiej
  4. Wytycznie nowych naziemnych przejść dla pieszych: na wysokości ul. Widok, ul. Chmielnej, ul. Złotej, oraz na wysokości nowoprojektowanej ulicy na przeciwko Domu pod Sedesami (Marszałkowska 124)
  5. Położenie asfaltu o jasnym odcieniu na fragmencie Al. Marszałkowskiej na wysokości ul. Złotej
 9. Szczegółowe propozycje organizacji na skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską:

  1. Zwężenie Świętokrzyskiej do dwóch pasów ruchu na kierunek
  2. Wytyczenie wydzielonych buspasów przy osi Świętokrzyskiej po zachodniej stronie Al. Marszałkowskiej
  3. Wytyczenie wydzielonych buspasów przy krawędzie Świętokrzyskiej po wschodniej stornie Al. Marszałkowskiej
 10. Szczegółowe propozycje organizacji na odcinku między ul. Świętokrzyską a ul. Królewską:

  1. Zamknięcie dla ruchu indywidualnego ul. Rysiej – strefa I-PR
  2. Włącznie na prawoskręty ul. Próżnej
  3. Utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Próżnej
 11. Szczegółowe propozycje organizacji na skrzyżowaniu z ul. Królewską:

  1. Zwężenie ul. Królewskiej do jednego pasa ruchu na kierunek
  2. Wytyczenie PATa przy osi ul. Królewskiej
 12. Szczegółowe propozycje organizacji ruchu przy Osi Saskiej:

  1. Poprowadzenie obu jezdni Marszałkowskiej jednym śladem – likwidacja dzisiejszego szerokiego pasa dzielącego jezdnie
  2. Poprowadzenie Al. Marszałkowskiej nowym śladem na zachód od dzisiejszego przebiegu, w celu ominięcia od zachodu historycznego położenia Żelaznej Bramy.
  3. Utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości Osi Saskiej

Koncepcja obsługi transportowej