Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

o małej architekturze

To jeden z najważniejszych elementów tworzących estetykę i wizerunek miejskiej przestrzeni, decydujący o jej charakterze i poziomie akceptacji przez mieszkańców miasta oraz turystów – niestety w przypadku ulicy Marszałkowskiej nieomal nieobecny, a jeśli nawet – to zdewastowany, o nikłych wartościach estetycznych. Właśnie dlatego współcześnie, chodniki ulicy Marszałkowskiej bardziej przypominają pasy startowe niż piesze przestrzenie: gigantyczne przestrzenie pozbawione ławek, kwietników, czy kiosków. Jeśli zaś nawet gdzieniegdzie je odnajdziemy, to i tak nie tworzą one żadnej stylistycznej całości, właściwej dla ulicy i decydującej o jej charakterze.

Postulujemy, by w drodze publicznego konkursu przygotować i wybrać spójną koncepcję artystyczną zespołu mebli ulicznych i pozostałych form małej architektury, w tym zwłaszcza ławek, lamp ulicznych, kiosków, śmietników, stojaków na rowery, słupków ulicznych, jak również kwietników i donic z małymi formami zieleni. Naszym zdaniem, konkurs powinien mieć na celu wybór projektu, którego założeniem będzie harmonizacja stylistyczna ulicy Marszałkowskiej na całej jej długości i stworzenie jednego, wspólnego dla całości elementu: małej architektury, która poszuka wspólnego mianownika dla bogactwa i różnorodności stylów występujących w architekturze ulicy Marszałkowskiej.

Harmonizacja bogactwa stylistycznego ulicy Marszałkowskiej nie może prowadzić do zacierania szlachetnych różnic i ich ujednolicania. Właśnie dlatego, mała architektura jest najlepszym środkiem prowadzącym do podkreślenia całości, odrębności i wyjątkowości ulicy Marszałkowskiej. Dostrzegamy przy tym zasadniczą i szczególną wyjątkowość socrealistycznego w głównej mierze odcinka Marszałkowskiej od Placu Konstytucji do Placu Unii Lubelskiej, którą prawdopodobnie należałoby podkreślić za pomocą szczególnego rodzaju stylizacji.

Naszym zdaniem, najbardziej harmonizującą, a zarazem neutralną dla istniejącej przy ulicy Marszałkowskiej rozmaitości stylistycznej może być sfera stylów minimalistycznych, czy wręcz minimalizujących. Wspomniane wcześniej podkreślenie wyjątkowego charakteru socrealistycznego odcinka biegnącego od Placu Konstytucji do Placu Unii Lubelskiej mogłoby natomiast nastąpić poprzez poszukanie – oczywiście w drodze publicznego konkursu – stylizowanej formy projektu zasadniczego – na przykład artystycznej próby zainspirowania minimalizmu socrealizmem i wykreowanie specyficznego, socrealizującego minimalizmu. Pozwoli to z jednej strony na zachowanie stylistycznej harmonizacji ulicy Marszałkowskiej, a jednocześnie nadanie swoistości charakteru jednemu z jej najcenniejszych architektonicznie fragmentów.

Proponowane zmiany dotyczące małej architektury to nieunikniony aspekt tworzenia wysokiej jakości pieszej przestrzeni publicznej ulicy Marszałkowskiej i jej wyjątkowego charakteru wielkiej, reprezentacyjnej ulicy handlowej, o unikalnym w skali światowej stylu i estetyce, uwiecznianym na akwarelach i pocztówkach, przyciągającym mieszkańców Warszawy i jej zagranicznych gości, tworzącym miejsce przyjazne dla wszystkich, miejsce, gdzie można nie tylko zjeść, kupić i spędzić czas z przyjaciółmi, lecz również przespacerować się, posiedzieć, poczytać książkę i popatrzeć z zachwytem na Warszawę.

Narzędziem pozwalającym na realizację tego rozwiązania są udogodnienia administracyjne oraz konkurs projektów.