Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

o renowacji zabudowań

Obecnie, zasadnicza większość budynków zlokalizowanych przy ulicy Marszałkowskiej prezentuje bardzo niski poziom estetyczny, pomimo iż niemal wszystkie to przykłady dobrej lub bardzo dobrej architektury. Duża część jest bardzo lub nawet skrajnie zaniedbana, kilka przypomina konstrukcje już przeznaczone do rozbiórki. Ogromna większość ma zszarzałe, brudne, zanieczyszczone elewacje, niekiedy niejednolicie przebudowane, co potęguje efekt chaosu i miejskiej szpetoty. W wielu miejscach dobra architektura niknie za kolejnymi warstwami szmacianych reklam, tablic i tabliczek i dziur po nich, a eleganckie, wielkomiejskie witryny zakleja się foliową reklamą, bądź po prostu zastawia. Prawdziwą plagą budynków, na poziomie parteru są wszechobecne graffiti. Zaniedbana infrastruktura, niejednolicie rozbudowane przyziemia to kolejne, dość powszechne i naganne zjawisko. W szczególności razi zaniedbanie przedwojennych jeszcze kamienic, nielicznych ocalałych przy ulicy Marszałkowskiej, z których część została pozbawiona ze zdobień i bezcennego detalu. Forum Rozwoju Warszawy dokonało bardzo wnikliwej inwentaryzacji architektury ulicy Marszałkowskiej, której szczegółowe wyniki oraz nasze rozwiązania zostały przedstawione w dalszej części projektu.

Inwentaryzacja ta wykazała, iż w chwili obecnej zaledwie cztery budynki przy ulicy Marszałkowskiej nie wymagają żadnych zmian. Pozostałe kwalifikują się do, poczynając od najlżejszej formy ingerencji: oczyszczenia, renowacji i całościowego przywrócenia oryginalnej, przedwojennej fasady. Oczyszczenie fasad budynków nie tylko poprawi ich estetykę, ale także zmniejszy stopień szarości, jaki miejscami dominuje wzdłuż ulicy. Renowacja to proces, który zlikwiduje przejawy zaniedbań i zużycia: przede wszystkim graffiti, nadmiar reklam, dziury w elewacjach, pęknięć, odpryski tynku i płyt kamiennych, niejednolite fragmenty fasad. Natomiast część budynków, wymaga naszym zdaniem generalnego remontu i przywrócenia oryginalnej przedwojennej fasady, ich zdobień i detalu. Uważamy, iż wszystkie budynki zlokalizowane przy ulicy Marszałkowskiej, a powstałe przed rokiem 1980 powinny zostać wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską.

Wieloletni i konsekwentny proces zmierzający do realizacji tego celu uczyni z ulicy Marszałkowskiej najbardziej wielkomiejski trakt Warszawy, o fantastycznej tkance miejskiej i architekturze, zróżnicowanej i bogatej, tworzącej estetyczną i zadbaną przestrzeń publiczną, prawdziwej perełce architektury różnych epok. Dzięki temu ulica Marszałkowska będzie mogła koncentrować przy swoich reprezentacyjnych, wielkomiejskich przyziemiach handel, usługi, gastronomię, a przede wszystkim Warszawiaków.

O metodach przeprowadzenia powyższych procesów piszemy w dziale poświęconym zarządzaniu i metodom realizacji celów projektu.