Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

o sztuce ulicznej

Obecnie, w Warszawie nie występuje pojęcie sztuki ulicznej. Pojęcie to – celowo niedookreślone – oznacza dla nas formę sztuki wysokiej, wzbogacającej przestrzeń publiczną i będącą jej nieodłączonym elementem, wręcz nadającej jej określony charakter.

Koncentrując się na chęci stworzenia wysokiej jakości pieszej przestrzeni publicznej, tworząc szerokie chodniki i spacerową przestrzeń pomiędzy szpalerami drzew, postanowiliśmy również zaproponować wprowadzenie tego nowego w skali warszawskiej estetyki miejskiej elementu w przestrzeń pieszą ulicy Marszałkowskiej. Nie determinujemy przy tym jej formy: zakładamy potrzebę przeprowadzenia serii konkursów, które wyłoniłyby konkretne rozwiązania. Mogą być to formy wodne, formy zielone, bądź kamienne, czy też zawierające wszystkie powyższe elementy. Chcielibyśmy, by te formy zostały umiejscowione w projektowanej przez nas pieszej przestrzeni chodników i szpalerów drzew na długości całej ulicy, w nieregularnych odstępach. Nie determinujemy również stylistyki artystycznej ekspresji, chociaż prawdopodobnie najbardziej pożądanym byłaby sztuka współczesna. Niektóre z form mogłyby mieć znaczenie użytkowe.

Naszym pragnieniem jest, by tak ogólnie określone formy stały się wyrazistym symbolem nowej ulicy Marszałkowskiej, jej nieodłącznym elementem i charakterystycznym symbolem tworzącym jej legendę i markę.