Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

o zieleni

Obecnie, zieleń jest jednym z najbardziej zdegenerowanych składowych ulicy Marszałkowskiej i właściwie nie kreuje ona dodatniego wpływu na wizerunek ulicy i jakość jej przestrzeni. Drzewa, którymi jest obsadzona na niektórych odcinkach są zaniedbane, często chore, a ich gatunki – najzwyklejsze, nieomal polne. Ich układ nie tworzy żadnej przestrzennej kompozycji, linia przez nie tworzona jest nierówna wysokościowo i pełna wyrw. Wzdłuż całej ulicy niemalże nie ma małych, miejskich form zieleni: kwietników, eleganckiej zieleni (m. in. małych drzewek). To właśnie brak zieleni i jej niska – biologiczna i urbanistyczna wartość w decydującej mierze wpływa na wizerunek ulicy Marszałkowskiej, jako miejsca często nieprzyjaznego, a wręcz ponurego.

Proponujemy, by na odcinku ulicy Marszałkowskiej biegnącym od ulicy Królewskiej, aż do Placu Konstytucji wysadzić pięć szpalerów eleganckich, miejskich drzew – platanów. Dwa szpalery znalazłyby się obu stronach ulicy, osłaniając szeroki, pasażowy chodnik przed słońcem. Piąty został przez nas zaprojektowany jako wypełnienie technicznego pasa rozdzielającego oba kierunki Pasa Autobusowo – Tramwajowego. Na odcinku ciągnącym się za Placem Konstytucji, z racji zwężenia ulicy całkowicie wystarczającą.

Naszym zdaniem, celem uzyskania odpowiedniej do warszawskich potrzeb miejskiej estetyki tejże zieleni należy regulować ich rozrost: poprzez przycinanie koron osiągać ich jednolitą wysokość i szerokość, i względnie podobną bryłę korony.

Platany to drzewa doskonale nadające się do miejskich warunków, są odporne na zanieczyszczenia, stosunkowo długo pozostają zielone, nadto posiadają bardzo szlachetną bryłę korony. Ich regularne przycinanie stworzy wrażenie wyższej miejskiej harmonii i porządku, nadając powstałej pod nimi przestrzeni pieszej wymiar przyjazny mieszkańcom, alejowy i wielkomiejski.

Niemniej ważne jest wprowadzenie do przestrzeni ulicy Marszałkowskiej form drobnej zieleni: m. in. kwietników i małych drzewek w donicach. Działania tego rodzaju może podejmować Miasto, zwłaszcza na obszarze placów, jak i prywatni właściciele i najemcy przestrzeni handlowych wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. Szczególnie duża rola małych form zieleni, wymagająca na etapie projektowania udziału architektów zieleni i krajobrazu będzie dotyczyła miejsc takich, jak Place de Złota, Place de Rotunda i Plac Konstytucji, w przypadku których to właśnie małe formy zieleni zadecydują o ich charakterze i przyjazności mieszkańcom. Małe formy zieleni w sposób oczywisty bowiem zwiększają wizualną atrakcyjność przestrzeni ulicznej, zachęcają do spacerów, a co za tym idzie – wielokrotnie potęgują pieszy ruch uliczny, którego brak tak bardzo doskwiera ulicy Marszałkowskiej. Naszym zdaniem, warto rozważyć zastosowanie kwietników, jako szczególnej formy rozdzielenia pasma jezdni od powierzchni chodnika.

Proponowane przez nas rozwiązanie wykreuje zupełnie nową, nieznaną w Warszawie estetykę ulicy Marszałkowskiej i wpłyną na jej wizerunek w sposób rewolucyjny. Ulica Marszałkowska stanie się miejscem uwiecznianym przez malarzy na akwarelach pamiątkowych, a przez fotografów – na zdjęciach i pocztówkach. Zielone szpalery platanów podkreślą fenomenalną perspektywę ulicy Marszałkowskiej, optycznie wyznaczając jej bieg w poprzek Śródmieścia. Marszałkowska przestanie być rzeką asfaltu i ryczących samochodów – stanie się rzeką zieloną, łagodnie szumiącą pełnymi miejskiej radości Warszawiaków i platanowych liści. Proponowana przez nas rewitalizacja zieleni ulicy Marszałkowskiej w ciągu kilku lat od jej przeprowadzenia wykreuje nowy, wielkomiejski symbol Warszawy, pełną zieleni handlową ulicę, skupiającą życie stolicy i przybywających do niej turystów.

Narzędziem pozwalającym na realizację tego rozwiązania są uzgodnienia administracyjne.