Z PASJĄ DLA MIASTA

Działania

Od prezentacji naszego pomysłu minęło już trochę czasu. Co zrobiliśmy, by przekonać miasto do jego realizacji?

 • Komisja Dialogu Społecznego przy Biurze Architektury
 • W obradach komisji uczestniczymy wspólnie z innymi organizacjami i przedstawicielami Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Na spotkaniach poruszany był problem przyszłości ulicy Świętokrzyskiej. Chcieliśmy wraz z urzędnikami wypracować wspólną wizję realizacji tego projektu. Komisja jest też dobrym miejscem, by przekazać miastu informacje, opinie, poglądy, potrzeby warszawiaków dotyczące funkcjonowania ulicy Świętokrzyskiej. Chcieliśmy być pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami i wspólnie z nimi stworzyć nową Świętokrzyską.

 • Warsztaty projektowe w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • W dniach 12-20 października 2010 r. odbyły się warsztaty projektowe prowadzone przez stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy w ramach festiwalu Warszawa w Budowie II. W warsztatach brali udział ochotnicy - osoby z różnych środowisk i z różnym wykształceniem - których łączyła chęć włączenia się w proces partycypacji społecznej i zaprezentowania swojej wizji miasta.

 • Debata – Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
 • Podsumowaniem warsztatów była przeprowadzona 21 października 2010 r. debata z udziałem ekspertów (prezydenta J. Wojciechowicza, prof. W. Suchorzewskiego, i urbanistów: K. Domaradzkiego i G. Buczka) oraz uczestników warsztatów i mieszkańców.
  Obejrzyj debatę

 • Wystąpienia medialne
 • Od momentu publikacji nasz pomysł wzbudzał zainteresowanie mediów. Członkowie stowarzyszenia propagowali ideę Nowej Świętokrzyskiej m.in. przed kamerami TVN Warszawa i na łamach Gazety Stołecznej. Projekt odbił się echem również w innych mediach, a także na forach i blogach internetowych. Przegląd prasy i komentarzy znajdziecie TUTAJ.

 • Miejscowy plan rejonu Ściany Wschodniej
 • Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyłożenia projektu planu miejscowego obejmującego swoim zasięgiem odcinek ul. Świętokrzyskiej od Marszałkowskiej do Nowego Światu. Plan miejscowy może wskazać docelową rolę ulicy i zasugerować rozwiązania komunikacyjne. Wnioskowaliśmy też o zapis uznający ulicę Świętokrzyską za przestrzeń reprezentacyjną, wymagającą specjalnego projektu przestrzeni publicznej.
  Plan miejscowy jest obecnie projektowany. Od rozpoczęcia prac planistycznych do momentu zakończenia ulicy minęło 5 lat, ale planu wciąż nie wyłożono do publicznego wglądu.

 • Wytyczne konkursowe
 • W związku z zapowiedziami urzędników Ratusza dotyczącymi planowanego konkursu na projekt ulicy Świętokrzyskiej, chcieliśmy aby miasto włączyło w te działania mieszkańców i organizacje społeczne. Ostatecznie od konkursu odstąpiono.

 • Wnioski i interwencje
 • Przez cały okres projektowania nowego wyglądu ul. Świętokrzyskiej apelowaliśmy o jawność tego procesu. Dzięki naszym wnioskom udało się udostępnić opinii publicznej koncepcję remontu ulicy oraz szczegółowe projekty drogowe.
  W czasie realizacji zwracaliśmy również uwagę na jakość prac. Zgłaszaliśmy swoje zastrzeżenia i sugerowaliśmy poprawki.Kontakt