Z PASJĄ DLA MIASTA

Dobre praktyki

Prezentujemy kilka przykładów dobrej praktyki kreowania przestrzeni publicznej w miastach. Pokazują one, że szeroka, wielkomiejska ulica w centrum nie musi być zdominowana przez samochody - ale może stanowić miejsce przyjazne dla wszystkich użytkowników.

O'Connell Street, Dublin

Główna komunikacyjna arteria stolicy Irlandii dzięki remontowi odzyskała blask i własny charakter. Jezdnię zwężono, dzięki czemu przywrócono równowagę pomiędzy ruchem ulicznym a przestrzenią pieszą. Ulica zamiast być tylko częścią podróży, stała się jej celem dla wielu mieszkańców Dublina.

www.cabe.org.uk

Boulevard des Maréchaux, Paryż

Obiegająca Paryż aleja przechodzi sukcesywną przemianę za sprawą budowy linii tramwajowej. Budowa zielonego torowiska to tylko część planu rewitalizacji tego ważnego ciągu. Powstały nowe ścieżki i stacje rowerowe, a priorytet dla tramwaju znacznie ograniczył ruch samochodowy, a więc hałas i spaliny.

www.emta.com

Carrer Brasil, Barcelona

Powstałą w latach 70. autostradę przecinającą miasto postanowiono przykryć i oddać przestrzeń pieszym. Dzięki temu odzyskano cenną przestrzeń, poprawiły się też warunki życia przy nowym deptaku. To dobry przykład jak pogodzić potrzeby transportowe z estetyką i funkcjonalnością przestrzeni publicznej.

www.publicspace.org

Avinguda Meridiana, Barcelona

Ta ogromna ulica przenosiła ruch na poziomie 120 000 pojazdów dziennie. W latach 90., po otwarciu obwodnicy, aleja została zwężona do 4 pasów a wąskie chodniki poszerzone. Dzięki temu miejsce to stało się wielkomiejskim, tętniącym życiem bulwarem.

www.publicspace.org

Cours des Cinquante Otages, Nantes

Przemiana tej głównej arterii była jednym z ważniejszych elementów programu odnowy centrum miasta. Ograniczono szerokość jezdni na rzecz tramwai i chodników, wprowadzono strefę uspokojonego ruchu.Pojawiło się też wiele zieleni. Projekt okazał się sukcesem i jest kontynuowany.

www.publicspace.org

Kensington High Street, Londyn

Ulica ważna nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale też jako miejscowe centrum usługowe. By poprawić jakość przestrzeni przeprowadzono modernizację poprzedzoną przez szereg analiz. W efekcie udało się osiągnąć najwyższy standard przestrzeni publicznej, porządkując wygląd i dodając infrastrukturę rowerową.

www.cabe.org.uk

Maid Marian Way, Nottingham

Od komunikacyjnego ścieku rodem z lat 70. do przyjaznej pieszym przestrzeni miejskiej. To przykład, jak z jednej z najgorszych ulic w kraju zrobić miejsce zielone i przyjazne pieszym dzięki likwidacji przeskalowanej infrastruktury drogowej i przejść podziemnych.

www.cabe.org.ukKontakt