Z PASJĄ DLA MIASTA

Projekt

NOWA ŚWIĘTOKRZYSKA

Jesienią 2014 r. zakończyła się budowa centralnego odcinka II linii metra. Na powierzchni po remoncie oddana została nowa Świętokrzyska. Jaka? Decyzję o tym podjęto w ratuszu. Tutaj prezentujemy założenia, jakie powinny zostać przyjęte przy projektowaniu nowej Świętokrzyskiej.
Postulowaliśmy, by była ona jak najbliższa wizjom roztaczanym przez strategie i polityki uchwalone przez miasto, ale też najbliższa oczekiwaniom jej użytkowników - a więc przyjazna pieszym i pasażerom komunikacji zbiorowej, estetyczna, reprezentacyjna i prawdziwie śródmiejska. Taka, by każdy z przyjemnością spędzał na niej czas, zamiast go tracić.Kontakt