Z PASJĄ DLA MIASTA

Wizualizacje

WIZUALIZACJE

Koncepcja przebudowy ul. Świętokrzyskiej opracowana w 2012 r. na zlecenie Biura Architektury przez pracownię Pleneria:

rzut Wizualizacja - odcinek zachodni - Więcej >>

rzut Rzut skrzyżowania z Jasną - Więcej >>

rzut Przekrój - Więcej >>

Wizualizacja - miejsce spotkań - Więcej >>

Akwarela autorstwa FRW:

Pierwsze wizualizacje koncepcyjne autorstwa FRW:


PRACE WARSZTATOWE

Dwie koncepcje wypracowane na warsztatach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
grupa 1:

grupa 2:Kontakt